SYNNYTYSDOULA

Doulan tehtävä synnytyksessä on kannatella tilaa ja tuoda turvallista läsnäoloa syntymän hetkeen.

Doula on koulutettu synnytystukihenkilö, joka kulkee naisen ja perheen mukana koko synnytysmatkan ajan. Doula ei ole lääketieteen asiantuntija eikä kätilön korvike, vaan ihminen, joka on synnytyksessä vain synnyttäjää ja puolisoa varten. Kreikaksi doula tarkoittaakin palvelijaa. Doula tarjoaa tietonsa, taitonsa ja osaamisensa synnyttäjän käyttöön.

Synnyttäjällä on oikeus koota ympärilleen ne ihmiset, joiden seurassa hän uskaltaa olla oma itsensä ja synnyttää tuntien olonsa turvalliseksi. Näistä ihmisistä muodostuu suojaava katos synnyttäjän ympärille. Sen suojissa synnyttäjän on helpompi päästää irti normeista ja antautua synnytyksen eteenpäin vievälle voimalle.

Puolisolla on tärkeä tehtävä synnyttäjän tukijana. Hän on se rakkain ihminen, joka tuntee synnyttäjän parhaiten. Puoliso saattaa kuitenkin kokea synnytyksessä avuttomuutta, jos hän ei kykene olemaan avuksi synnyttäjälle supistusten aalloissa. Doula voi auttaa puolisoa löytämään tapoja lievittää kipua ja tukea synnyttäjää. Doulan mukanaolo ei sulje puolisoa pois, vaan katoksen alle mahtuvat kaikki ne, jotka ovat tärkeitä synnyttäjälle. Myös kätilöllä on siellä oma merkityksellinen paikkansa.

Doula tutustuu synnyttäjään ja puolisoon ennen synnytystä ja hän tuntee synnyttäjän ja perheen toiveet. Doulan käyttö ei tarkoita lääkkeetöntä synnytystä, mutta tutkimusten mukaan doulan jatkuva tuki vähentää komplikaatioita, sektiosyntymiä ja lääkkeellisen kivunlievityksen tarvetta.

Tutustu Doula Helsingin tarjoamiin palveluihin.